Utebaner

Bruk av utebaner

  • Bruk kun sko med flat såle(innesko) som ikke river opp banen. Grove såler vil gjøre ubotelig skade på dekket ut inneværende sesong. Hull vil ikke kunne repareres skikkelig før neste vår.

  • Er banen tørr? Vann godt. Vann alltid etter endt spill og før du spiller om banen er tørr. La aldri banen bli så tørr at grusen begynner å «ryke» under spill. Da må det vannes underveis i spillingen.

  • Husk å koste banen når du er ferdig. Kost i sirkler fra ytterkant og mot sentrum av banen. Siste «flekk» tas fra nettet og bak mot grunnlinjen.

  • Bruk linjebørstene. Neste spiller som kommer vil gjerne se hvor banen er!

  • Husk å rydde etter deg får du forlater banen. Ta med søppel.

Vær så snill og bidra til at reglementet følges opp. Du som er medlem må ta del i dette arbeidet. Ta ansvar også ut over at du selv følger opp dette. Si fra til andre om de ikke følger reglementet.