Lisens og turnering

KRAV OM LISENS I TURNERINGSSPILL PÅ REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF).

Merk: Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i Tromsø Tennisklubbs klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Hvordan opprette lisens?

Det er klubben som har ansvar for å registrere og vedlikeholde medlemmenes lisens. Lisenser administreres av lisensansvarlig i TTK, Veronica Abramova-Majdi.

For å opprette lisens for deg eller ditt barn, vennligst send en e-post til post@ttk.no der du oppgir følgende opplysninger:

 • Fullt navn

 • Fødselsdato

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 • Adresse, postnummer og poststed

 • Nasjonalitet

 • Ønske om vanlig eller utvidet lisens (se lenke under hvis du ønsker mer informasjon)

Når lisensavgiften er betalt, kan lisenskortet skrives ut fra egen profilside på nettsiden Min idrett,

Lisensen må fornyes hvert år. Etter første gangs registrering får man automatisk tilsendt informasjon med nytt innbetalingskrav. Lisensregistrering forutsetter at årskontingent til den lokale klubben er betalt.


Idrettsforsikring for barn under 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret til og med det året de fyller 12. Dette gjelder medlemmer i TTK. Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om priser og lisenser her

LISENSAVGIFTEN 2022

 • Barnelisens (født 2010-2016): Kr 0,-

 • Junior (født 2003-2009): Kr 330,-

 • Junior utvidet: Kr 570,-

 • Senior (født 1953-2002): Kr 470,-

 • Senior utvidet: Kr 700,-

 • Veteran (1952 og eldre): Kr 320,- (ingen forsikringsdekning)

 • Veteran utvidet: Kr 700,-


Idrettsnummer

Når du betaler lisens får du tildelt et idrettsnummer som starter med M eller K (mann eller kvinne), så din fødselsdato (6 siffer), så de 3 første bokstavene i fornavnet ditt og til slutt to tall. Eksempel: M161299PET05 eller K080403ANN01. Dette nummeret trenger du for å melde på turneringer. Nummeret tildeles av Norges idrettsforbund og gjelder for alle idretter - ikke bare tennis (så har du deltatt i konkurranser i andre idretter er det sannsynlig at du allerede har idrettsnummer, men du må likevel løse lisens hos NTF).


Tournament Software

For å delta i turneringer i Norge må du som regel være registrert i Tournament Software som er Norges Tennisforbunds (NTF) påmeldingsystem for de aller fleste turneringer.

Når du har betalt lisens og fått idrettsnummer registrerer du deg i Tournament Software. Er det første gangen, må du registrere deg som bruker. Husk å registrere en epostadresse og et mobilnummer du er tilgjengelig på, og at de er registrert i riktige rubrikker. Da blir det lettere for turneringslederne å kontakte deg ved behov.

Etter at du er registrert går du videre og finner turneringen du vil delta i.

Universal Tennis

Tromsø Tennisklubb vil noen ganger bruke Universal Tennis for å arrangere turneringer. Da må du opprette en bruker der.

NTF besluttet i 2018 å implementere Universal Tennis Rating (UTR) i norsk tennis fra 1. januar 2019. UTR er en rating som gir en måling av spillerens ferdighetsnivå. Her finner du all nødvendig informasjon om UTR: https://www.tennis.no/spiller/utr/

Alle spillere som deltar i turneringer og lagkamper i Norge kan opprette en brukerkonto på Universal Tennis. Det er helt gratis og ved registrering får du vite din Universal Tennis Rating til enhver tid.