Lisens og turnering

KRAV OM LISENS I TURNERINGSSPILL PÅ REGIONALT OG NASJONALT NIVÅ

For å kunne spille tennisturneringer på regionalt og nasjonalt nivå må man ha lisens. Dette innebærer at man er forsikret og har rett til deltagelse i turneringer innen sin idrett. Bestemmelsen om lisens gjelder for medlemmer i alle særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), deriblant Norges Tennisforbund (NTF).

Merk: Det er ikke krav om lisens for spill i lokale turneringer, for eksempel i Tromsø Tennisklubbs klubbmesterskap, eller tilsvarende lokale turneringer.

Hvordan opprette lisens?

NB! NIF kreves profil på Min Idrett som er koblet opp mot gyldig medlemskap i klubben (Matchi) før lisens kan utstedes.

Vennligst oppgi:

Fra Matchiprofilen sendes en synkroniseringsmail om medlemskap til NIFs Min Idrett. Denne må fullføres. NIF sine systemer må være synkronisert før lisens kan utstedes. Send mail til post@ttk.no om det er spørsmål.

Idrettsforsikring for barn under 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret til og med det året de fyller 12. Dette gjelder medlemmer i TTK. Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om priser og lisenser her

Idrettsnummer

Når du betaler lisens får du tildelt et idrettsnummer som starter med M eller K (mann eller kvinne), så din fødselsdato (6 siffer), så de 3 første bokstavene i fornavnet ditt og til slutt to tall. Eksempel: M161299PET05 eller K080403ANN01. Dette nummeret trenger du for å melde på turneringer. Nummeret tildeles av Norges idrettsforbund og gjelder for alle idretter - ikke bare tennis (så har du deltatt i konkurranser i andre idretter er det sannsynlig at du allerede har idrettsnummer, men du må likevel løse lisens hos NTF). 


Tournament Software

For å delta i turneringer i Norge må du som regel være registrert i Tournament Software som er Norges Tennisforbunds (NTF) påmeldingsystem for de aller fleste turneringer. 

Når du har betalt lisens og fått idrettsnummer registrerer du deg i Tournament Software. Er det første gangen, må du registrere deg som bruker. Husk å registrere en epostadresse og et mobilnummer du er tilgjengelig på, og at de er registrert i riktige rubrikker. Da blir det lettere for turneringslederne å kontakte deg ved behov.

Etter at du er registrert går du videre og finner turneringen du vil delta i. 

Universal Tennis

Tromsø Tennisklubb vil noen ganger bruke Universal Tennis for å arrangere turneringer. Da må du opprette en bruker der.

NTF besluttet i 2018 å implementere Universal Tennis Rating (UTR) i norsk tennis fra 1. januar 2019. UTR er en rating som gir en måling av spillerens ferdighetsnivå. Her finner du all nødvendig informasjon om UTR: https://www.tennis.no/spiller/utr/

Alle spillere som deltar i turneringer og lagkamper i Norge kan opprette en brukerkonto på Universal Tennis. Det er helt gratis og ved registrering får du vite din Universal Tennis Rating til enhver tid.