Dokumenter


Referater fra styrets arbeid

Styret og ansatte i tennisklubben legger ned et omfattende arbeid for å drifte, utvikle og profesjonalisere klubbdriften. Vi forsøker nå gjøre det enklere å holde seg oppdatert på hva som foregår i «det skjulte». Innsikt fra styremøter og sakene som tas opp der kan du finne her.

Du kan velge "Listevisning" inne i mappene, så får du enklere oversikt.