For veteraner

Tirsdagstennis for veteraner

Vi ønsker å øke bruken av anlegget på formiddagen, og ser på dette som en fin mulighet til å styrke klubbmiljøet blant våre veteraner. Målgruppa for Tirsdagstennis er våre eldre veteraner som kanskje er ferdige med sitt yrkesaktive liv og kan spille på formiddager.

Med det inviteres alle eldre medlemmer til Tirsdagstennis kl 10-12 inne på bane 1 og 2. Ingen påmelding. Banene står til disposisjon. Tanken er at dette organiserer seg selv. De som kommer fordeler spilletid og finner spillpartnere. Vær inkluderende!

Klubbens lokaler, kjøkken og etter hvert sosialrom, kan gjerne benyttes til sosial sammenkomst i forbindelse med spillingen.

Vel møtt!

Lørdagstennis for veteraner

Vi har en sosial, hyggelig trening hver lørdag for klubbens veteranmedlemmer. (Norges Tennisforbunds definisjon av veteran: + 35 år)

  • Dametrening kl 14.00-16.00

  • Herretrening kl 16.00-18.00

Lørdagstennis er et godt etablert treningstilbud for klubbens veteranmedlemmer. Dette er en sosial og egenadministrert trening (uten trener) som foregår hver lørdag. Her gis alle mulighet til å spille mot alle, det veksles mellom dobbel, singel, spill med 3, 10-er ball med og uten serve, og vanlige games/set.

Hovedtyngden av deltakerne har vært aktive i klubben over mange år, og tilbudet fordrer et visst ferdighetsnivå. Ellers følger lørdagstennis samme prinsipper som øvrige tilbud med fortrinnsrett til å fortsette treningen inntil skriftlig avmelding, og jevnt nivå i spillgruppa.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktpersonene for herre- og damegruppa.

Herregruppa: Kjell Martin Haug, epost: kmarhaug@online.no

Damegruppa: Eva Sparrman, epost: sparrman.eva@gmail.com