Kursdeltagelse

Kurspåmelding

Klubben tilbyr kurs på alle nivåer. Du kan melde deg på de ønskede kursene i et skjemaet på ttk.no. Vi tar kontakt med deg.
Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med trenere, eller sende en epost til
post@ttk.no

Automatisk fornying av kurs - Aktiv avmelding kreves

Når du er deltager på kurs så vil du automatisk bli videreført som deltager det påfølgende semesteret.
Kursavmelding gjøres skriftlig innen fristene 15. november og 15. mai.
Fristen for avmelding publiseres på nettsiden, i sosiale medier, på epost og vil bli sendt ut til alle medlemmer i god tid. Uten kursavmelding vil klubben fakturere for kursdeltagelse. Klubben kan ikke planlegge kursoppsettet, treneransettelser, baneplan og lignende uten at vi har riktig antall deltagere.

Refundering av kursavgifter

Skulle det oppstå plutselige og uventede situasjoner som ikke var mulig å forutse, som gjør at kursdeltagelse ikke er mulig, vil styret gjøre en individuell behandling av enkeltsaker.

Dette gjelder for refusjon av kursavgifter (fra 1.1.2023)
EnglishAutomatic renewal of courses - Active cancellation required When you are a participant in a course, you will automatically be continued as a participant in the following semester. Course cancellation must be made in writing by the deadlines of 15 November and 15 May. The deadline for cancellation is published on the website, in social media, by email and will be sent out to all members. Without course cancellation, the club will invoice for course participation. The club cannot plan the course layout, coach appointments, court plans etc. without having the correct number of participants.
Refund of course fees
Should sudden and unexpected situations occur that could not be foreseen, which make course participation impossible, the board will deal with cases individually.