Om klubben

Tromsø Tennisklubb har i dag nesten 400 medlemmer. Klubben har en hall med 3 innendørsbaner med plexipave hardcourt og 3 squashbaner. Hallen ligger bare få minutter fra Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. Klubben har videre 2 utendørsbaner overfor Kongsbakken VGS.

Vi håper at Tromsø Tennisklubb alltid vil være en trivelig plass for alle, og at klubbens medlemmer gjør sitt beste for å få dette til.

VISJON OG VERDIER


Visjon

Tromsø tennisklubb skal være en inkluderende klubb med glade og fornøyde spillere i alle aldre og på alle nivåer

Verdier

Verdiene skal legge gode og trygge rammer for alle aktiviteter og beslutninger i klubben.

  • Idrettsglede – skape trygge og gode rammer som fremmer trivsel og idrettsglede

  • Respekt - vise respekt for og anerkjenne hverandres likheter og forskjeller

  • Inkludering – være en klubb for alle og speile mangfoldet i lokalsamfunnet