Solidaritetsfond

Solidaritetsfond - Tromsø Tennisklubb 

Familier som lever med fattigdomsutfordringer kan ha vansker med å betale det det koster å være med i idretten. En del av disse får hjelp av NAV og Flyktningetjenesten, men vi har også en stor gruppe som ikke kvalifiserer til hjelp hos disse. Det kan være helseutfordringer, permitteringer, skilsmisse og andre grunner til at økonomien oppleves svært krevende i korte eller lengre perioder.

Et solidaritetsfond er ment for klubbens medlemmer, hvor de kan søke om å få økonomisk støtte til aktiviteter i regi av klubben. Vi ønsker at idretten skal ha både kunnskap og bevissthet om virkningen av barnefattigdom, og opprettelsen av et slikt fond håper vi vil kunne motvirke at barn og unge faller ut, p.g.a. familiens økonomi.