Tenniskurs 13-19 år

For denne aldersgruppen har vi faste treningstimer som går over flere uker. Deltakerne blir delt inn i grupper ut fra sine ferdigheter, og gruppene blir ledet av en profesjonell instruktør.

Hos oss lærer du:

  • basisferdighetene i tennis

  • mulighet til å videreutvikle deg for spill på regionalt nivå

  • en allsidig trening

  • et sosialt miljø

  • å kjenne nye tennisvenner