Kurspåmelding

Meld deg på ønsket kurs

Du kan melde deg på de ønskede kursene i skjemaet under. Vi tar kontakt med deg. Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med trenere, eller sende en epost til post@ttk.no

Automatisk fornying av kurs - Aktiv avmelding kreves

Når du er deltager på kurs så vil du automatisk bli videreført som deltager det påfølgende semesteret. Kursavmelding gjøres skriftlig innen en satt frist. Fristen for avmelding publiseres på nettsiden, i sosiale medier, på epost og vil bli sendt ut til alle medlemmer i god tid. Uten kursavmelding vil klubben fakturere for kursdeltagelse. Klubben kan ikke planlegge kursoppsettet, treneransettelser, baneplan og lignende uten at vi har riktig antall deltagere. Skulle det oppstå plutselige og uventede situasjoner som ikke var mulig å forutse, som gjør at kursdeltagelse ikke er mulig, vil styret gjøre en individuell behandling av enkeltsaker.