Priser og vilkår

Tennis innendørs:

Medlem: Lavprisperiode 150 kr. og høyprisperiode 250 kr. pr. time.

Ikke medlemmer: Lavprisperiode 270 kr. og høyprisperiode 370 kr. pr. time.

Høyprisperiode: Mandag-torsdag kl. 16-22, fredag kl. 16-20, lørdag kl. 12-18 og søndag kl. 12-22.

Lavprisperiode: Øvrige tidspunkt.


Tennis utendørs:

Medlem: Gratis.

Ikke medlem: 150 kr


Squash:

Lavprisperiode (kl. 07-16) 100 kr

Høyprisperiode (kl. 16-23) 150 kr. pr. time

Banebestilling gjøres på forhånd. Dette gjøres på Matchi. Husk at kvittering skal kunne fremvises til enhver tid.

Kurspriser

For høstsesongen (ca 18 uker):
Semesterpris for 1 time pr. uke. Fast pris pr. time. Medlemmer som har mer enn tre kurstimer i uken vil få rabatter. Noe som må behandles manuelt i Matchi. Etter tredje time får medlemmene 500kr rabatt på hver time utover det.

Barn på rødt og blått nivå:

1400 kr pr. time

Oransje nivå:

1850 kr pr. time

Junior (under 20 år):

1850 kr pr. time

Voksen:

2000 kr pr. time

For vårsesongen (ca. 22 uker):

Semesterpris for 1 time pr. uke. Fast pris pr. time. Medlemmer som har mer enn tre kurstimer i uken vil få rabatter. Noe som må behandles manuelt i Matchi. Etter tredje time får medlemmene 500kr rabatt på hver time utover det.

Barn på rødt og blått nivå:

1700 kr pr. time

Oransje nivå:

2250 kr pr. time

Junior (under 20 år):

2250 kr pr. time

Voksen:

2.400 kr pr. time

Medlemskontigent

Familiemedlemskap: 1 år = kr. 2600,-

Senior: 1 år = kr 1800,-

Junior: 1 år = kr 600,- (til og med fylte 18 år)

Student: 1 år = kr 1100,- (til og med fylte 25 år)

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 19 år.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter til og med fylte 25 år.


Abonnement for medlemmer

Medlemmer kan søke om å få en fast baneleie i uken for hele vår- eller høstsemesteret. I juli måned er det opphold i abonnementstimene. Les mer om tildeling av abonnementstimer her.

Send forespørsel til: styret@ttk.no

Priser: Vårsemester: (25 uker)

Høyprisperiode: kr 7.500,-

Lavprisperiode kl.06-12: kr 2.625,- kl.12-16: kr.3.750,-

Priser: Høstsemester: (21 uker)

Høyprisperiode: kr 6.300,-

Lavprisperiode kl-06-12 kr 2.250,- kl.12-16: kr.3.150,-

Høyprisperiode for begge semester er: Mandag-torsdag kl. 16-22, fredag kl. 16-20, lørdag 12-18 og søndag kl. 12-22

Lavprisperiode er øvrige tidspunkt.


English

Tennis indoor:

Members: Low price period 150 NOK and high price period 250 NOK per hour.

Non members: Low price period 270 NOK and high price period 370 NOK per hour.


High price period:

Monday – Thursday: 16.00 – 22.00

Friday: 16.00 – 20.00

Saturday: 11.00 – 16.00

Sunday: 11.00 – 22.00


Tennis outdoor:

Members: Free

Non members: 150 NOK


Squash:

Low price period: 100 NOK per hour.

High price period: 150 NOK per hour.

(Booking must be made in advance. This is done at Matchi . You will recieve a code for the door and the lights . (Receipt must be presented at request).