Priser og vilkår

Tennis innendørs:

Medlem: Lavprisperiode 150 kr. og høyprisperiode 250 kr. pr. time.

Ikke medlemmer: Lavprisperiode 270 kr. og høyprisperiode 370 kr. pr. time.

Høyprisperiode: Mandag-torsdag kl. 16-22, fredag kl. 16-20, lørdag kl. 12-18 og søndag kl. 12-22.

Lavprisperiode: Øvrige tidspunkt.


Tennis utendørs:

Medlem: 100 kr

Ikke medlem: 150 kr


Squash:

Lavprisperiode (kl. 07-16) 100 kr

Høyprisperiode (kl. 16-23) 150 kr. pr. time

Banebestilling gjøres på forhånd. Dette gjøres i Matchi.

Kurspriser

For hele høstsesongen (ca 18 uker):
Prisen er for å trene én time i uka et helt semester. Fast pris pr. time. Medlemmer som har mer enn tre kurstimer i uken vil få rabatter. Noe som må behandles manuelt i Matchi. Etter tredje time får medlemmene 500kr rabatt på hver time utover det.

For hele vårsesongen (ca. 22 uker):

Prisen er for å trene én time i uka et helt semester. Fast pris pr. time. Medlemmer som har mer enn tre kurstimer i uken vil få rabatter. Noe som må behandles manuelt i Matchi. Etter tredje time får medlemmene 500kr rabatt på hver time utover det.

Barn på Blått/Rødt nivå:

1700 kr pr. time i uka

Oransje/Grønt nivå:

2250 kr pr. time i uka

Junior (under 20 år)+ student:

2250 kr pr. time i uka

Voksen:

2.400 kr pr. time i uka

Medlemskontigent

Familiemedlemskap:

  • 1 år = kr. 2600,- (Innmelding etter september: 1560,-)

Senior:

  • 1 år = kr 1800,- (Innmelding etter september: 1080,-)

Student: til og med fylte 25 år.

  • 1 år = kr 1100,- (Innmelding etter september: 660,-)

Junior: til og med fylte 18 år. 1 år = kr 600,-

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn til og med 18 år. Familiemedlemskap må behandles manuelt, så ta kontakt med klubben. Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter til og med fylte 25 år.

Les mer om medlemskap her


Abonnement for medlemmer

Medlemmer kan søke om å få en fast baneleie i uken for hele vår- eller høstsemesteret. I juli måned er det opphold i abonnementstimene. Les mer om tildeling av abonnementstimer her.

Send forespørsel til: styret@ttk.no

Priser: Vårsemester: (25 uker)

Høyprisperiode: kr 7.500,-

Lavprisperiode kl.06-12: kr 2.625,- kl.12-16: kr.3.750,-

Priser: Høstsemester: (21 uker)

Høyprisperiode: kr 6.300,-

Lavprisperiode kl-06-12 kr 2.250,- kl.12-16: kr.3.150,-

Høyprisperiode for begge semester er: Mandag-torsdag kl. 16-22, fredag kl. 16-20, lørdag 12-18 og søndag kl. 12-22

Lavprisperiode er øvrige tidspunkt.


English

Tennis indoor:

Members: Low price period 150 NOK and high price period 250 NOK per hour.

Non members: Low price period 270 NOK and high price period 370 NOK per hour.


High price period:

Monday – Thursday: 16.00 – 22.00

Friday: 16.00 – 20.00

Saturday: 11.00 – 16.00

Sunday: 11.00 – 22.00


Tennis outdoor:

Members: 100 NOK

Non members: 150 NOK


Squash:

Low price period: 100 NOK per hour.

High price period: 150 NOK per hour.

(Booking must be made in advance. This is done at Matchi . You will recieve a code for the door and the lights .