covid-19

Tromsø Tennisklubb/Tennishallen: Oppdatering 20.01.2021

Som tilpasning til nylig annonserte nasjonale smittevernregler, ser vi grunn til å innføre restriksjoner på bruk av Tennishallen.

Restriksjonene gjelder inntil videre f.o.m 20.01.2021. Vi tar forbehold om endringer som følge av nærmere retningslinjer fra Tromsø kommune, Troms og Finnmark Idrettskrets eller Tennisforbundet.

-All kursaktivitet for de som er 20 år og eldre er innstilt. Alle barne- og ungdoms-kurs kan starte opp fra og med onsdag 20. januar.

-Hallen vil være åpen for:

Tennis; drop-in, abonnement, barne- og ungdoms-kurs, og PT timer for inntil 2 personer

Squash; kun for beboere i samme husstand

SMITTEVERNREGLER SOM MÅ FØLGES AV ALLE:

  • Kun spill på egne abonnementstimer eller drop-in bestilling via Matchi.

  • OPPHOLD I HALL UTENOM SELVE SPILLETID ER IKKE TILLATT

  • KUN BRUK AV BANER ER TILLATT – ALT ANNET ER STENGT, OGSÅ TOALETT OG GARDEROBER

  • Squash: Kun for beboere i samme husstand.

  • Tennis: Beboere som bor i samme husstand (under samme tak), kan spille singel og dobbel.

  • Tennis: Beboere som ikke bor i samme husstand kan spille double!

  • Tennis: Alle må passe på at man ikke beveger seg for nært inn mot sideskillene(nettingveggene) under spill slik at avstand til spillere på nabobane er minst 5 meter

  • Tennis: Ved banebytte (nye spillere) så må man være ekstra varsom og holde minst 2 meter avstand til andre personer både utenfor hallen, i inngangsparti og i hall. STOPP spill når andre spillere passerer inn og ut fra bane 2 og 3

VASK HENDER FØR, UNDER OG ETTER TRENING GODT! BRUK ANTIBAC. FØLG SMITTEVERNRÅDENE!

DET ER TIDVIS TILSYN MED HALLEN. OVERTREDELSE AV REGLER FØRER TIL UMIDDELBAR STENGNING AV HALL!

TA HENSYN – TA VARE PÅ HVERANDRE!

Styret i Tromsø Tennisklubb