Æresmedlemmer

Æresmedlemskap i Tromsø Tennisklubb

Kriterier for æresmedlemskap

 1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.

 2. Æresmedlemskap deles ut i jubileumsår. Utmerkelsen skal henge høyt, og kan bare tildeles personer som har vært aktive gjennom mange år.

 3. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenstfullt arbeid for klubben gjennom mange år, har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for klubben. Eller: Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben.

 4. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til æresmedlemmer på bakgrunn av begrunnet forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte.

 5. Det er et enstemmig styre som utnevner æresmedlemmer.

 6. Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement.

 7. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i laget.

 8. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og/eller hedersbevisning.

 9. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside og som innrammet bilde i tennishallen. Innmelding gjøres også til idrettens systemer i Norges Tennisforbund.

 10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.

 11. Utfyllende tekst:

Det normale er at æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I og med at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel opp til 10-12 år være nok for å bli æresmedlem. Ut fra dette vil det i praksis svært sjelden bli tildelt æresmedlemskap til personer under 40 år. Æresmedlemskap må ikke forveksles med Hederspris eller annen hedersbevisning i klubben. Hederspriser som «årets ildsjel» kan utnevnes av Styret på fritt grunnlag, basert på ekstraordinær innsats i kortere tidsperioder.


Dag Inge Olav Roti
2022

For utført usedvanlig fortjenstfullt arbeid

Dag Roti utnevnes herved til æresmedlem i Tromsø Tennisklubb for sitt enestående arbeid med klubbens anlegg, tennishallen spesielt, og for sine bidrag i alle nødvendige oppgaver for klubben gjennom årelange styreverv. Hans byggtekniske kompetanse, hans iherdige dugnadsinnsats og ansvarsfullhet har vært helt avgjørende for utviklingen til klubben. Dugnadsinnsatsen til Dag regnes ikke i timer, men i årsverk. Uten Dag hadde det ikke vært en tennishall i Tromsø.

Roald Røkeberg
2022

For utført usedvanlig fortjenstfullt arbeid

Roald Røkeberg utnevnes herved til æresmedlem i Tromsø Tennisklubb for sine helt avgjørende bidrag for oppføringen av egen tennishall. Hans evner som administrator, hans tydelighet, kunnskaper og kontaktnett var helt uvurderlig i den årelange prosessen med regulering og planlegging for å få gjennomført denne milepælen i klubbens historie. Roald har også hatt årelange styreverv og bidratt svært mye for klubbens utvikling på alle plan.