Tennis innendørs:

Medlem: Lavprisperiode 150 kr. og høyprisperiode 250 kr. pr. time.
Ikke medlemmer: Lavprisperiode 270 kr. og høyprisperiode 370 kr. pr. time.

Høyprisperiode: Mandag-torsdag kl 16-22, fredag kl 16-20, lørdag 11-16 og søndag kl 11-22.

Lavprisperiode: Øvrige tidspunkt.

Tennis utendørs:

Medlem: Gratis. Ikke medlem: 150 kr

Squash:

Lavprisperiode 100 kr. og høyprisperiode 150 kr. pr. time.

Lavprisperiode: kl 07-16. Høyprisperiode: kl16-23

 

Banebestilling gjøres på forhånd. Dette gjøres på Matchi. Husk at kvittering skal kunne fremvises til enhver tid.

Priser 2019:        

Familiemedlemskap: 

 • 1 år = kr. 2600,-

Senior:

 • 1 år = kr 1800,-

Junior:

 • 1 år = kr 1100,-  (til og med fylte 19 år)

Student:

 • 1 år = kr 1100,-  (inntil 26 år)

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 19  år.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter inntil fylte 26 år.

Hvordan bli medlem? Klikk HER!

Kurspriser for høstsesongen (ca. 18 uker):

Barn på rødt nivå: (spiller på små nett)

1 time i uken: 1600,-

2 timer i uken: 2800,-

under 20 år:

1 time i uken: 2050,-

2 timer i uken: 3700,-

3 timer i uken: 5000,-

4 timer i uken: 6200,-

Voksen:

1 time i uken: 2300,-

2 timer i uken: 4000,-

NB! kursprisene kan endre seg!

 

Kurspriser for vårsesongen (ca. 22 uker):

Barn på rødt nivå: (spiller på små nett)

1 time i uken: 2000,-

2 timer i uken: 3400,-

Under 20 år:

1 time i uken: 2500,-

2 timer i uken: 4500,-

3 timer i uken: 6100-

4 timer i uken: 7500,-

Voksen:

1 time i uken: 2800,-

2 timer i uken: 4800,-

 

For mer informasjon, kontakt: trond.brede@ttk.no

Medlemmer kan søke om å få en fast baneleie i uken for hele vår- eller høstsemesteret.
Send forespørsel til: styret@ttk.no

Priser:
Vårsemester: (25 uker)

Høyprisperiode: kr 7.500,-
Lavprisperiode kl.06-12: kr 2.625,- kl.12-16: kr.3.750,-

Høstsemester: (21 uker)

Høyprisperiode: kr 6.300,-
Lavprisperiode kl-06-12 kr 2.250,- kl.12-16: kr.3.150,-

 

Høyprisperiode for begge semester er: Mandag-torsdag kl 16-22, fredag kl 16-20, lørdag 11-16 og søndag kl11-22
Lavprisperiode er øvrige tidspunkt.

 • Bruk kun sko med flat såle(innesko) som ikke river opp banen. Grove såler vil gjøre ubotelig skade på dekket ut inneværende sesong. Hull vil ikke kunne repareres skikkelig før neste vår.
 • Er banen tørr? Vann godt. Vann alltid etter endt spill og før du spiller om banen er tørr. La aldri banen bli så tørr at grusen begynner å «ryke» under spill. Da må det vannes underveis i spillingen.
 • Husk å koste banen når du er ferdig. Kost i sirkler fra ytterkant og mot sentrum av banen. Siste «flekk» tas fra nettet og bak mot grunnlinjen.
 • Bruk linjebørstene. Neste spiller som kommer vil gjerne se hvor banen er!
 • Husk å rydde etter deg får du forlater banen. Ta med søppel.

Vær så snill og bidra til at reglementet følges opp. Du som er medlem små ta del i dette arbeidet. Ta ansvar også ut over at du selv følger opp dette. Si fra til andre om de ikke følger reglementet.

Tennis indoor:

 • Members: Low price period 150 NOK and high price period 250 NOK per hour.
 • Non members: Low price period 270 NOK and high price period 370 NOK per hour.
High price period:
 • Monday – Thursday: 16.00 – 22.00
 • Friday: 16.00 – 20.00
 • Saturday: 11.00 – 16.00
 • Sunday: 11.00 – 22.00

Tennis outdoor:

 • Members: Free
 • Non members: 150 NOK

Squash:

 • Low price period: 100 NOK per hour. 
 • High price period: 150 NOK per hour.  

 

(Booking must be made in advance. This is done at Matchi .  You will recieve a code for the door and the lights. (Reciept must be presented at request)