Medlemsskap

Vi ønsker alle spillere hjertelig velkommen som medlem i Tromsø tennisklubb!

Fordelene med medlemskap

Veien inn i tennismiljøet vil bli bedre tilrettelagt for deg. Alle som ønsker å delta på vår kursvirksomhet må være medlem, unntatt fra dette er intensivkursene.

I tillegg vil du som medlem kunne nyte godt av ulike praktiske medlemsfordeler. Disse knytter seg til rabatter ved baneleie inne og ute, du vil kunne delta på det interne samlinger, være med på sosialt spill (lørdagstreninger for voksne), være med på turneringer av den sosiale sorten, men også mer konkurranserettede turneringer som knyttes direkte opp mot Norges Tennisforbund.

Priser

Familiemedlemskap:

  • 1 år = kr. 2600,- / Innmelding etter august: 1560,-

Senior:

  • 1 år = kr 1800,- / Innmelding etter august: 1080,-

Student: inntil 26 år

  • 1 år = kr 1100,- / Innmelding etter august: 660,-

Junior: inntil 19

  • 1 år = kr 600,-

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 19 år.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter inntil fylte 26 år.

Vi trenger følgende opplysninger om den som skal meldes inn:

  • Navn

  • Adresse

  • Mobilnummer

  • Mailaddresse

  • Fødselsdato (eks 290194)

  • Samt kvittering for innbetaling av kontingent

Bankkonto: 7560.05.26030

Innbetalingen merkes med type medlemskap og navn på de det gjelder.

Disse rabattene får du på leie av baner:

Hverdager primetime*: 250kr (ikke- medlem 370kr)

Hverdager (utenom primetime:) 150kr (ikke-medlem 270)

Utendørs: GRATIS (ikke-medlem 150kr)

*Primetime: kl16-22 man-tors, kl16-20 fre, 11-16 lør og 11-22 søndag.