Tromsø Tennisklubb har i dag nærmere 300 medlemmer. Klubben har en hall med 3 innendørsbaner med plexipave hardcourt og 2 squashbaner. Hallen ligger bare få minutter fra Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. Klubben har videre 2 utendørsbaner overfor Kongsbakken VGS.

Vi håper at Tromsø Tennisklubb alltid vil være en trivelig plass for alle, og at klubbens medlemmer gjør sitt beste for å få dette til.

Ønsker du mer informasjon, send e-post til trond.brede@ttk.no

Tromsø Tennisklubb ble etablert i 1921.

Vi er i dag Norges nordligste tennisklubb.

 • Kristin C. Olsen, styreleder
  E-post: kristin.camilla.olsen@gmail.com
  Tlf: 97561811
 • Phillip Johan Jensen, nestleder
 • Tor-Ivar Hanstad, styremedlem
 • Anca Cristea, styremedlem
 • Heidi Johansen, styremedlem
 • Lasse Andreassen, vara
 • Mona Magnussen, vara

Tromsø Tennisklubb har i dag et aktivt styre, en administrativ medarbeider i 50% stilling og et trenerteam. Trenerteamet består av Filip Tajsic, James Morice-Jones og André Jacobsen som også er sportssjef i 70% stilling.

Styreleder
Kristin C. Olsen
E-post: kristin.camilla.olsengmail.com
Tlf: +47 97561811

Administrasjon
Trond Brede Andersen
E-post: trond.brede@ttk.no
Tlf: +47 918 63 690

Sportsjef og trener
André Jacobsen
E-post: andre@ttk.no

Trener
James Morice-Jones
E-post: jamie@ttk.no

Trener
Filip Tajsic
E-post:filip@ttk.no

Vi ønsker alle spillere hjertelig velkommen som medlem i Tromsø tennisklubb!

Fordelene med medlemskap

Er at veien inn i tennismiljøet vil bli bedre tilrettelagt for deg. Alle som ønsker å delta på vår kursvirksomhet plikter å være medlem, unntatt fra dette er intensivkursene. I tillegg vil du som medlem kunne nyte godt av ulike praktiske medlemsfordeler. Disse knytter seg til rabatter ved baneleie inne ved utebaner, du vil kunne delta på det interne samlinger, være med på sosialt spill (lørdagstreninger for voksne), være med på turneringer av den sosiale sorten, men også mer konkurranserettede turneringer som knyttes direkte opp mot Norges tennisforbund.

Disse rabattene får du på leie av baner:
Hverdager primetime: 250kr (ikke- medlem 375kr)
Hverdager utenom primetime: 150kr (ikke-medlem 250kr)
Helger: 150kr (ikke-medlem 375kr)

Utendørs: 50kr (ikke-medlem 200kr)

Vi trenger følgende opplysninger om den som skal meldes inn:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • Mailaddresse
 • Fødselsdato (eks 290194)
 • Samt kvittering for innbetaling av kontingent

Bankkonto: 7560.05.26030

Innbetalingen merkes med type medlemskap og navn på de det gjelder.

PRISER:

Familiemedlemskap: 

 • 1 år = kr. 2600,-  /  Innmeldinge etter august: 1560,-

Senior:

 • 1 år = kr 1800,-  /  Innmelding etter august: 1080,-

Junior: til og med fylte 19 år

 • 1 år = kr 1100,-  /  Innmelding etter august: 660,-

Student: inntil 26 år

 • 1 år = kr 600,-

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 19  år.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter inntil fylte 26 år.

Send e-post hit

We welcome you to our club. In order to participate in club lessons, discounts, events and tournaments, you have to be a member of Tromsø Tennis club.

We need the following information:

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Mail address
 • Date of birth (e.g. 290194)
 • As well as a receipt of the membership-payment

Bank account: 7560.05.26030

The payment is marked with the type of membership and the name of the persons concerned.

Send e-mail here