TENNISSKURS JUNIOR 13-16 ÅR
Fra 20 aug til 20 des
TENNISSKURS JUNIOR 13-16 ÅR
Fra 21. august til 21. desember

13 – 16 år

For denne aldersgruppen har vi faste treningstider som går over flere uker. Deltakerne blir delt inn i grupper ut fra sine ferdigheter, og gruppene blir ledet av en profesjonell instruktør, som hele tiden ser til at det blir progresjon og som sørger for at

  • de har det morsomt
  • de stadig mestrer nye ferdigheter
  • de lærer seg fair-play både på og utenfor tennisbanen
  • det legges til rette for et sosialt miljø
  • tennis ikke skal være den eneste grunnen til at de er på trening

Medlemskap

Alle som ønsker å være med på interne turneringer og tenniskurs som går over flere måneder, må være/bli medlem i Tromsø Tennisklubb. Ved andre aktiviteter over kortere tidsperioder kreves det ikke medlemskap.

Trykk på knappen for mer info