REGLEMENT FOR SQUASH
REGLEMENT FOR SQUASH

Poengberegning:
Kampene spilles best av 3 eller best av 5 sett (games). Poeng vinner man kun når man selv server. Et game går til 9 poeng unntagen ved stillingen 8-8, hvor servemottageren bestemmer om gamet går til 9 eller 10. Velges 9, vinnes gamet 9-8, velges 10 vinnes gamet 10-8 eller 10-9. Den som vinner serven bestemmer fra hvilket servefelt han vil begynne a serve. Vinner han slagvekslingen, må han ved neste serve bytte servefelt

Vis hensyn:
Squash spilles på en liten bane. Begge spillerne er «på samme side av nettet». Det er derfor svært viktig at man lærer seg å håndtere racketen riktig. Man skal ikke «ta ut» slaget eller «svinge» racketen slik det gjøres i tennis. Gjør man det, er sjansen for å skade motstanderen svært stor. Ved å sørge for a brystet er vendt mot sideveggen i slagøyeblikket vil det være mulig å slå et både riktigere, mer effektivt og samtidig mer kompakt squashslag. Følgelig er også sjansen for å skade motspilleren mindre. Berøring av motspilleren – enten med racketen eller kroppen – bør i en vennskapskamp føre til omspill (let). I turneringer vil dommeren være den som tar avgjørelsen. Man skal også huske på at partneren alltid skal kunne spille ballen. Man skal derfor ikke «dekke» ballen eller bevisst stå i veien. En uskrevet lov i squash er at man ikke slår et slag, når man merker at partneren står i skuddlinjen. Man ber i stedet om en «let» og spiller ballen om igjen. I turneringer tar man ikke nødvendigvis slike hensyn og overlater bedømmelsen til dommeren. .

Gyldig serve:
For at serven skal være gyldig må server ha minst en fot innenfor linjene i serveboksen i slagøyeblikket og ballen må gå direkte fra racketen til frontveggen over servelinjen og falle ned mot servemottagerfeltet til mottaker.

Servefeil:
Serveren kan selv velge hvordan ballen skal slås (forehand- eller backhandslag med høyt eller lavt treffpunkt). Hvis serven ikke har en fot innenfor linjene i serveboksen i trefføyeblikket resulterer det i servefeil. Det blir også servefeil hvis ballen treffer på eller under servelinjen på frontvegg.
En annen feil er når ballen treffer pä eller utenfor linjene som definerer servemottagerfeltet. Serven er også ugyldig hvis ballen treffer sidevegg, tak eller gulv før frontveggen eller om serveren regelrett bommer på ballen.

Feilslag:
Uansett om det er under serven eller senere i ballvekslingen, er det et feilslag hvis ballen enten ikke når fram til frontveggen eller treffer platen på forveggen eller på eller over den røde banebegrensningslinjen som går rundt hele banen. Den som slo ballen taper ballvekslingen.

Slagvarianter:
Etter serven behøver ikke ballen gå direkte fra racket til frontvegg, men kan slås via en sidevegg eller eventuelt via bakveggen. Mottaker må nå returnere ballen for den spretter to ganger i gulvet for ikke å tape ballvekslingen.

Possisjonering:
Man skal alltid prøve ä erobre en dominerende posisjon på banen. Den beste posisjonen er omkring en racketlengde bak fremre del av skillelinjen mellom servemottagerfeltene. Posisjonen er vanligvis referert til som T-en.

Obstruksjon:
En spiller har rett til a løpe uhindret til ballen og kunne slå ballen uhindret og likeledes at ballens bane direkte mot frontvegg ikke blir hindret. Den hindrede spilleren kan be om let – hvilket vil si omspill. I de fleste situasjoner spilles ballen om igjen.

Omspill:
Obstruksjon leder ikke automatisk til omspill.
Dersom man treffer motstanderen men slaget er så dårlig at ballen ville gått i gulvet før den traff frontveggen taper man slagvekslingen.
Dersom man kommer i veien for ballen på tur tilbake til T-en taper man slagvekslingen.
Dersom man har klar slagbane direkte mot frontveggen, men treffer motstander på grunn av at man velger å slå via sidevegg eller bakvegg, spilles ballvekslingen på nytt.