Timepriser i hallen for løssalg fra 1.8.16
Tennis:

Medlemmer: Lavprisperiode 140 kr. og høyprisperiode 210 kr. pr. time.
Ikke medlemmer: Lavprisperiode 240 kr. og høyprisperiode 330 kr. pr. time.

Squash

Lavprisperiode 100 kr. og høyprisperiode 150 kr. pr. time.

Høyprisperiode er: Mandag-torsdag kl 16-22, fredag kl 16-20 og søndag kl 18-22.

Lavprisperiode er: øvrige tidspunkt.

Leie av racket er gratis.

Kursavgift for 2018

Voksne kr. 2700,- (for én instruksjonstime i 19 uker, alle nivåer.

Voksne herr og damlag kr 3500,- (90 minuter i ukan i 16 uker med instruktør)

Barn og ungdom under 20 år kr 2200,- (for en instruksjonstime i 19 uker).

2. kurstime kr. 1950,- (gjelder barn og ungdom som instrueres 2 eller flere timer pr. uke).

Minitennis rød nivå, kr 1690,- (for en instruksjonstime i 19 uker).

2. Kurstime minitennis rød nivå ,kr 1480,- (gjelder barn som instrueres 2 eller flere timer pr. uke).

Søskenmoderasjon: 15 % reduksjon. Full betaling første søsken.

Betaling Kurs

Alle kurs og aktiviteter skal betales med kort i Tennishallen i løpet av de to første ukene etter oppstart.

Bindende påmelding og betaling for hele kurset. Hvis faktura må sendes ut må en påregne ekstra gebyr (50 kr) ved førstegangsutsendelse og 50 kr ved purring i tillegg til ordinære satser for purregebyrer .

Hvis en deltaker må avbryte kurset, uavhengig av grunn, refunderes normalt ikke kursavgiften.

Ønskes faktura sendt pr post, må en påregne ekstra gebyr (50 kr) ved førstegangsutsendelse og 50 kr ved purring i tillegg til ordinære satser for purregebyr. Innbetaling for medlemskontingent gjøres til: Tromsø Tennisklubb, Dramsveien 200, 9010 Tromsø. Kontonummer 7560 05 26030

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften er beregnet ut fra 6 deltakere pr bane. Klubben tar forbehold om å endre grupper ved behov. Kursavgiften dekker trenergodgjøring, baneleie, baller, utlån av racket og annet utstyr for trening. Kursavgiften gjelder for det antall ganger kurset går. Dersom en spiller har fravær fra treningen, anses timen som mistet og kan ikke tas igjen. Dersom klubben får sykefravær av trener, og vikar ikke kan skaffes, tas timen igjen i samråd med kursdeltakerne. Når kursterminen er slutt, er kurstimene ledige til vanlig pris for alle medlemmer.

Kursperiode høst: Fra 20. augusti til 20. des.

Kursperiode vår: Fra 8. Januar til 10. Juni

Medlemskontingent i Tromsø Tennisklubb

Alle medlemmer spille gratis på utebanene.

Familiemedlemskap:1 år = kr. 2600,-. 1/2år =kr 1560,-

Senior: 1år=kr.1800,1/2= kr 1080,-

Junior: 1år=kr. 1100,-, 1/2år=kr 660,- (inntil 20 år)

Student: 1år=kr. 1100,-1/2år=kr 660,- (inntil 26 år)

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 20 år. Barn over 20 år må løse eget medlemskap.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter inntil fylte 26 år.

Faktura

Faktura sendes til den e-postadressen som er oppgitt i MinIdrett. Den som disponerer den oppgitte e-postadressen skal motta faktura. For at vi skal identifisere hvem som har betalt er det svært viktig at en påfører det fakturanumemr som følger regningen. Klubben kan anmode om å oppvise kvittering for en innbetaling.

Alle som er medlem i Tromsø Tennisklubb må selv legge seg inn i MinIdrett og søke om medlemskap. Når de ønsker å slutte må de selv melde seg ut i MinIdrett. Hvis du ikke har meldt deg ut til 01.01.xx vil du motta faktura på medlemskap for nåværende år. Faktura sendes pr e-post som er oppgitt på MinIdrett.no

Ønskes faktura sendt pr post, må en påregne ekstra gebyr (50 kr) ved førstegangsutsendelse og 50 kr ved purring i tillegg til ordinære satser for purregebyr. Innbetaling for medlemskontingent gjøres til: Tromsø Tennisklubb, Dramsveien 200, 9010 Tromsø. Kontonummer 7560 05 26030, IBAN: NO3375600526030

Faste abonnement for medlemmer
Vårsemester

Høyprisperiode kr. 5000
Lavprisperiode kr. 3300

Høstsemester:

Høyprisperiode kr. 4300
Lavprisperiode kr. 3000

Høyprisperiode for begge semester er: Mandag-torsdag kl 16-22, og fredag kl 16-20.
Lavprisperiode er øvrige tidspunkt.

Faktura sendes pr e-post som er oppgitt på MinIdrett.no

Abonnementer tegnes gjennom å ta kontakt med daglig leder. Abonnementene gjøres gjeldende fra 1. januar til og med 30 juni i vårsemesteret, og fra og med 1 august til og med 31. desember i høstsemesteret.

For at et abonnement skal bli akseptert må navn på alle spillererne oppgis samt at alle må være medlemmer av Tromsø Tennisklubb. Videre må alle tidligere restsatser overfor klubben være betalt.

Abonnementet er ikke gyldig før det er betalt. Alle abonnementer skal være registrert fullt innbetalt innen 1. januar for vårsemesteret, og 1. august for høstsemesteret. Deretter kan styret fordele disse timene uten nærmere begrunnelse. Det er abonnentens ansvar å sørge for at full betaling skjer i tide.

Delbetalinger godtas ikke. Ved tildeling gjelder at andelseiere (støtteandel) har 1. prioritet. Deretter har klubbens medlemmer prioritet foran firmaer med reklameandel. Ved ”kollisjonstegning” og lik prioritet vil de som tidligere hadde dette abonnementet gå foran. Styret foretar tildelingen. Firmaer uten reklameavtale kan tegne ledige abonnementer etter at prioritert tildeling er gjennomført.

Abonnementsprisen for bedrifts-abonnement er: for vår: kr 6600,- i høyprisperiode og kr 5100 i lavprisperiode. For høstsemesteret koster det kr. 5600 i høyprisperiode og 4300 i lavprisperiode.

Dersom du spiller på overtid, skal du booke og betale for den påbegynte timen.
I forbindelse med avvikling av turneringer skal abonnementene i lavprisperiodene i helgene kunne reduseres med 2 timer pr. abonnement i løpet av høsten uten vederlag og uten at timen kan kreves tilbake eller flyttes. Dersom det blir mer enn 2 timer kan disse timene flyttes til andre tidspunkter.

Tennis på TTK sine utebaner

For deg som er medlem i Tromsø Tennisklubb
Alle medlemmer i Tromsø tennisklubb spiller gratis på utebanene.
For deg som ikke er medlem i Tromsø Tennisklubb

De som ikke er medlemmer i Tromsø tennisklubb, kan leie utebanene til kr 150,- pr time.
Alle må booke bane.

For absolutt alle som bruker utebanene

  • Bruk kun sko med flat såle(innesko) som ikke river opp banen. Grove såler vil gjøre ubotelig skade på dekket ut inneværende sesong. Hull vil ikke kunne repareres skikkelig før neste vår.
  • Er banen tørr? Vann godt. Vann alltid etter endt spill og før du spiller om banen er tørr. La aldri banen bli så tørr at grusen begynner å «ryke» under spill. Da må det vannes underveis i spillingen.
  • Husk å koste banen når du er ferdig. Kost i sirkler fra ytterkant og mot sentrum av banen. Siste «flekk» tas fra nettet og bak mot grunnlinjen.
  • Bruk linjebørstene. Neste spiller som kommer vil gjerne se hvor banen er!
  • Det siste du gjør før du forlater, er å vanne. Husk å vanne bak grunnlinjen, der slitasjen ofte er størst.

Vær så snill og bidra til at reglementet følges opp. Det er du som medlem som må ta del i dette arbeidet. Ta ansvar også ut over at du selv følger opp dette. Se etter og kontrollér om andre spillere har betalt, eller om de er ungdomsmedlemmer av klubben og har papirene i orden. Ikke vær redd for å si i fra!