Baneleie
Tennis inne:

Medlem: Lavprisperiode 140 kr. og høyprisperiode 210 kr. pr. time.
Ikke medlemmer: Lavprisperiode 240 kr. og høyprisperiode 340 kr. pr. time.

Tennis ute:

Medlem: Gratis

Ikke medlem: 150 kr

Squash:

Lavprisperiode 100 kr. og høyprisperiode 150 kr. pr. time.

 

Høyprisperiode er: Mandag-torsdag kl 16-22, fredag kl 16-20 og søndag kl 18-22.

Lavprisperiode er: øvrige tidspunkt.

Alle må booke bane. Dette gjøres på Matchi. Husk at kvittering skal kunne fremvises til enhver tid.

Medlemskontingent

Familiemedlemskap: 

 • 1 år = kr. 2600,-
 • 1/2 år = kr 1560,-

Senior:

 • 1 år = kr 1800,-
 • 1/2 år = kr 1080,-

Junior:

 • 1 år = kr 1100,-
 • 1/2 år = kr 660,- (Inntil fylte 19 år)

Student:

 • 1 år = kr 1100,-
 • 1/2 år = kr 660,- (inntil 26 år)

Familiemedlemskap inkluderer samboere, ektefeller og barn under 19  år.

Studentmedlemskap kan bare tegnes av elever og studenter inntil fylte 26 år.

Kursavgift for 2019

Kursprisene blir satt avhengig av antall uker som kursene foregår over, derfor vil prisene variere fra høst og vår. Prisene blir sendt ut til medlemmer som ønsker å melde seg på kursene før kursstart.

For mer informasjon, kontakt: vigdis@ttk.no

Abonnement for medlemmer
Vårsemester

Høyprisperiode: kr 5000,-
Lavprisperiode: kr 3300,-

Høstsemester:

Høyprisperiode: kr 4300,-
Lavprisperiode: kr 3000,-

Høyprisperiode for begge semester er: Mandag-torsdag kl 16-22, og fredag kl 16-20.
Lavprisperiode er øvrige tidspunkt.

For absolutt alle som bruker utebanene
 • Bruk kun sko med flat såle(innesko) som ikke river opp banen. Grove såler vil gjøre ubotelig skade på dekket ut inneværende sesong. Hull vil ikke kunne repareres skikkelig før neste vår.
 • Er banen tørr? Vann godt. Vann alltid etter endt spill og før du spiller om banen er tørr. La aldri banen bli så tørr at grusen begynner å «ryke» under spill. Da må det vannes underveis i spillingen.
 • Husk å koste banen når du er ferdig. Kost i sirkler fra ytterkant og mot sentrum av banen. Siste «flekk» tas fra nettet og bak mot grunnlinjen.
 • Bruk linjebørstene. Neste spiller som kommer vil gjerne se hvor banen er!
 • Det siste du gjør før du forlater, er å vanne. Husk å vanne bak grunnlinjen, der slitasjen ofte er størst.

Vær så snill og bidra til at reglementet følges opp. Det er du som medlem som må ta del i dette arbeidet. Ta ansvar også ut over at du selv følger opp dette. Se etter og kontrollér om andre spillere har betalt, eller om de er ungdomsmedlemmer av klubben og har papirene i orden. Ikke vær redd for å si i fra!