Referater fra styrets arbeid

Referater fra styrets arbeid Styret i tennisklubben legger ned et omfattende arbeid for å drifte, utvikle og profesjonalisere klubbdriften. Vi forsøker nå gjøre det enklere å holde seg oppdatert på hva som foregår i «det skjulte». Referater fra styremøter og sakene som tas opp der kan du finne under Om klubben og Dokumenter.

PÅMELDING ARKTISK LYS

Påmeldingen for ARKTISK LYS Veteran, er nå åpen. Arktisk Lys er klubbens årlige nasjonale tennisturnering der spillere fra alle klubber blir invitert til å delta. Og i år slår vi på stortromma fordi Tromsø Tennisklubb fyller 100 år. Det betyr at vi satser på rekorddeltagelse. Turneringen inngår som en del av jubileumsfeiringen. Alle fra 30 til…

ÅRSMØTET AVHOLDES 3 JUNI KL 1800

Til medlemmene i Tromsø Tennisklubb Styret viser til innkalling til årsmøte av 6. mai 2021. Sakliste for årsmøte 2020 i Tromsø Tennisklubb torsdag 3. juni kl. 1800 på LINKEN Møtesenter, Sykehusveien 23, Breivika Saksliste: Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Godkjenne innkallingen (Publisert på Facebook og sendt per…

Avslag på forespørsel om dispensasjon

Styret har fått tilbakemelding fra kommunen på vår forespørsel om dispensasjon for singletennis. Kommunen fastslår at de nyeste restriksjonene også gjelder tennis. Med dette, må vi dessverre bekrefte at det ikke vil være tillatt med noen som helst aktivitet for voksne i tennishallen. Dette gjelder til og med 18.03.21. Styret vil holde seg oppdatert og…

SISTE! HALLEN STENGES DELVIS NED

Styremøte i TTK 4 mars. Sak 1/2021 Corona: I dag 040521 har Tromsø kommune iverksatt ytterligere innstramminger med generell nedstenging av idrettsaktivitet med unntak for organisert unntak for barn og ungdom under 20 år. Det ble derfor gjort følgende vedtak: Styret beslutter å stenge tennishallen for all aktivitet med undernevnte unntak. Dette gjelder fra kl…

DET ER NÅ LOV Å SPILLE DOUBLE!

Styret vedtok på siste styremøte å åpne for double spill igjen. HURRA! Det er imidlertid en forutsetning at 1 meters regelen overholdes. Så hold avstand. Ellers gjelder fortsatt smittevernreglene av 4 januar. Klubben har ikke lov til a drive organisert trening. Dermed kan ikke lørdagstreningene eller kursene starte opp ennå. Unntatt fra dette er barne…

TTK FYLLER 100 ÅR I ÅR!

Vi du være med å arrangere klubbens 100 års jubileum og bidra til andre sosiale tiltak i klubben? Vi trenger medlemmer til en sosialkomité. Tromsø Tennisklubb fyller 100 år i 2021. Dette ønsker styret å markere. Sosialkomitéens primære oppgave i 2021 blir derfor å bistå styret med å arrangere 100-års jubileet. Styret ser for seg…