Fritidskortet

Søk refusjon Alle barn og unge i Tromsø kommune mellom 6–18 år kan søke om å få dekket opp til 1600 kroner per år for en fritidsaktivitet gjennom Fritidskortet. Formålet med Fritidskortet er å gjøre det enklere for barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter. Alle lag og foreninger som ønsker at medlemmene skal…

Referater fra styrets arbeid

Referater fra styrets arbeid Styret i tennisklubben legger ned et omfattende arbeid for å drifte, utvikle og profesjonalisere klubbdriften. Vi forsøker nå gjøre det enklere å holde seg oppdatert på hva som foregår i «det skjulte». Referater fra styremøter og sakene som tas opp der kan du finne under Om klubben og Dokumenter.