I DAG ÅPNER UTEBANENE

Banene ligger i Petersborggata 32. Det er like ovenfor Kongsbakken vgs. På anlegget har vi også et klubbhus med toaletter som kan benyttes. Det er gratis for klubbens medlemmer å spille på banene, men man må booke time via Matchi. For ikke medlemmer koster det kr.150Husk at utebanene trenger stell! Man må alltid koste dem…