ÅRSMØTET AVHOLDES 3 JUNI KL 1800

Til medlemmene i Tromsø Tennisklubb Styret viser til innkalling til årsmøte av 6. mai 2021. Sakliste for årsmøte 2020 i Tromsø Tennisklubb torsdag 3. juni kl. 1800 på LINKEN Møtesenter, Sykehusveien 23, Breivika Saksliste: Godkjenne de stemmeberettigede. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Godkjenne innkallingen (Publisert på Facebook og sendt per…

Avslag på forespørsel om dispensasjon

Styret har fått tilbakemelding fra kommunen på vår forespørsel om dispensasjon for singletennis. Kommunen fastslår at de nyeste restriksjonene også gjelder tennis. Med dette, må vi dessverre bekrefte at det ikke vil være tillatt med noen som helst aktivitet for voksne i tennishallen. Dette gjelder til og med 18.03.21. Styret vil holde seg oppdatert og…

SISTE! HALLEN STENGES DELVIS NED

Styremøte i TTK 4 mars. Sak 1/2021 Corona: I dag 040521 har Tromsø kommune iverksatt ytterligere innstramminger med generell nedstenging av idrettsaktivitet med unntak for organisert unntak for barn og ungdom under 20 år. Det ble derfor gjort følgende vedtak: Styret beslutter å stenge tennishallen for all aktivitet med undernevnte unntak. Dette gjelder fra kl…