INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø tennisklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars 2021 kl. 1800. På grunn av koronasituasjonen legger styret foreløpig opp til å avholde årsmøtet elektronisk på Zoom, og styret sitter da samlet på møterom på Universitetet i Tromsø. Styret håper imidlertid på å kunne arrangere årsmøtet ved fysisk oppmøte. Dersom det…

INFO FRA STYRET

1. Kursavgifter for voksenkurs vårsemester 2021.Styret har vedtatt å refundere ALLE betalte kursavgifter for voksenkurs samt innbetalte avgifter for Lørdagstrening.Alle påmeldte vil få tilbud om kursplasser når dette er tilrådelig fra myndigheter. Kursavgift vil da bli rekalkulert med reduksjon av pris tilsvarende reduksjon av treningstid. Dette med forbehold om at reduksjon i påmelding kan føre til…

DET ER NÅ LOV Å SPILLE DOUBLE!

Styret vedtok på siste styremøte å åpne for double spill igjen. HURRA! Det er imidlertid en forutsetning at 1 meters regelen overholdes. Så hold avstand. Ellers gjelder fortsatt smittevernreglene av 4 januar. Klubben har ikke lov til a drive organisert trening. Dermed kan ikke lørdagstreningene eller kursene starte opp ennå. Unntatt fra dette er barne…

TTK FYLLER 100 ÅR I ÅR!

Vi du være med å arrangere klubbens 100 års jubileum og bidra til andre sosiale tiltak i klubben? Vi trenger medlemmer til en sosialkomité. Tromsø Tennisklubb fyller 100 år i 2021. Dette ønsker styret å markere. Sosialkomitéens primære oppgave i 2021 blir derfor å bistå styret med å arrangere 100-års jubileet. Styret ser for seg…