VIKTIG INFO FRA STYRET

Endringer i Styret: «Grunnet uforutsette personlige forhold, har vår styreleder, Kristin Olsen søkt om permisjon fra sitt verv. Det er uklart hvorvidt situasjonen krever et ekstraordinært årsmøte, og styret har bedt om råd fra idrettskretsen i denne sammenheng. Styret har inntil videre innsatt nestleder, Philip Johan Jensen som fungerende styreleder» Endringer i Trenersituasjonen: «Andre Jacobsen…