Sakslisten til årsmøtet i TTK med vedlegg

Sakliste for årsmøte 2020 i Tromsø Tennisklubb Onsdag 18. mars kl 1900 på Breivang videregående skole Saksliste: Godkjenne de stemmeberettigede Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen Godkjenne innkallingen (publisert på TTK.no og i tennishallen oppslagstavla) Godkjenne saksliste Godkjenne forretningsorden Behandle Tromsø tennisklubbs årsberetning Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning…